Afscheid Jaco 2
Laatste oefening van Jaco als bevelvoerder, wegens verhuizing naar Truthuttelerveen